O nás

O nás

 

Představení

Společnosti MEDICAL MONITOR s.r.o. se zabývá vývojem SW řešení pro telemedicínské aplikace. Zároveň zajišťuje dovoz, distribuci a prodej zdravotnických přístrojů vhodných pro vzdálený bezdrátový přenos naměřených hodnot.
Chceme přinášet inovace v oblasti self-monitoringu a přispívat tak k lepší kvalitě života. Umožnit pacientům být i v domácím prostředí pod stálým dohledem lékaře, snížit počet návštěv v ordinacích, zkrátit dobu hospitalizace, průběžně kontrolovat a upravovat léčbu. Zároveň chceme zlepšit a zefektivnit práci lékařů. Umožnit lékařům stálý přehled o vývoji zdravotního stavu pacienta, a tím zajistit včasnou reakci na změny zdravotního stavu, případně umožnit konzultaci s pacientem.
V současné době ve společnosti pracuje tým vývojových pracovníků, kteří se dané problematice věnují již od roku 2012 a mají za sebou úspěšné realizace projektů v oblasti telemedicíny (Nemocnici Třebíč, Oblastní nemocnice Kolín, ambulance diabetologů, ambulance kardiologů, ambulance pneumologů, ambulance praktických lékařů). Současně máme tým odborných konzultantů z řad lékařů specialistů.

 

 

Informace pro spotřebitele
V případě, že mezi námi a spotřebitelem dojde ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu určenému k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2.