SW řešení na míru

SW řešení na míru

SW řešení na míru

 

Specifické varianty SW řešení

V případě potřeby Vám nabízíme zpracování řešení pro vaše konkrétní využití vzdáleného monitoringu vývoje zdravotního stavu pacienta. Abychom dokázali přesně definovat princip vašeho řešení, postupujeme na základě Vámi určeného zadání, ve kterém by měly být obsaženy následující informace:

  • kde se má pacient měřit (domácí prostředí, zdravotnické zařízení, mobilní řešení),
  • jaké fyziologické funkce se budou měřit,
  • jak často a v jakém režimu (kontinuální měření, opakované periodické měření apod.),
  • jaké výstupy z měření požadujete, (forma zobrazení, kontrola a hlídání naměřených hodnot, protokoly měření…),
  • požadavky na komunikaci mezi pacientem a lékařem

Cena softwarového řešení je vždy určována individuálně. V případě zájmu kontaktujte našeho hlavního manažera vývoje Ing. Jana Hladíka