Co nabízíme

SW řešení

 

Co nabízíme

Naše ICT centrum se dlouhodobě věnuje vývoji SW řešení, které zajišťuje sběr naměřených hodnot na našich přístrojích, jejich bezpečný přenos a vytěžení žádoucích dat.
V současnosti využíváme tyto měřicí přístroje: oxymetr, EKG, tlakoměr, spirometr, glukometr, digitální váhu a teploměr.
Naše řešení se specializuje na různé možnosti měření. Systémy umí sbírat data z kontinuálního, opakovaného nebo náhodného měření. Díky technickému vybavení je možné měření provádět staticky, v domácím prostředí, i mobilně, tzn., že pacient se může libovolně pohybovat.
Aplikovaný SW dokáže ve většině případů automaticky vyhodnocovat přednastavená data a upozorňovat tak na nežádoucí výsledky měření. SW disponuje unikátním uživatelským prostředím.

 

Bezpečnost dat

Vaše údaje jsou důkladně zabezpečeny. Přístup do aplikace je na základě dvoufaktorové autentizace, je použito SSL šifrování. Přenos dat je zajištěn přes privátní APN, pod zabezpečeným uživatelským jménem a heslem. databáze s rodnými čísly je šifrovaná a odděleně vedená.