Přístroje monitorující pacienty z domova
Řešení pro telemedicínu

Nabízíme komplexní řešení pro telemedicínu, zajišťujeme vývoj nových aplikací dle požadavku zákazníků.

Spolupráce s dohledovými centry
Přístroje pro telemedicínu

Zajišťujeme pronájem a prodej nejmodernějších přístrojů vhodných pro telemedicínská řešení.

Responsive WordPress Theme by TrueThemes
Pacient a lékař

Spojujeme lékaře a pacienty moderními komunikačními nástroji. Do rukou lékařů vkládáme větší míru jistoty v rozhodnutích, pacientům a jejich blízkým přinášíme větší míru klidu a bezpečí.

 
Blog
„Díky systému na dálkové monitorování srdce se snížila úmrtnost pacientů po srdeční příhodě o polovinu. Ukázaly to výsledky studie IN-TIME, která po dobu jednoho roku sledovala 664 nemocných s těžkými srdečními vadami z 36 světových center včetně dvou českých.“

„V rámci programu WSD -Whole System Demonstrator probíhalo od května 2008 do listopadu 2009 u 6191 pacientů (diabetes, srdeční selhání, chronické dýchací obtíže ) testování telemedicínských řešení s cílem odpovědět na otázku: “Co přináší využití technologií pro vzdálenou péči jako nástroje ve zdravotnictví?” Výsledky jsou následující: (COPD) snížení úmrtnosti pacientů o 45% , snížení hospitalizace v důsledků mimořádných událostí o 20% , o 15% snížení počtu návštěv na pohotovosti, snížení plánované hospitalizece o14%, snížení počtu dnů stravených v nemocnici o 14%, snížení tarifních nákladů o 8%.“

„Telemedicína usnadní práci praktického lékaře (Medical Tribune 25/2014, 02.12.2014 ) : Využití telemonitoringu prokazatelně zlepšuje kompenzaci diabetu při zachování nebo snížení počtu běžných návštěv v ordinaci, zlepšuje compliance pacientů a lépe je motivuje k dlouhodobému dodržování režimových opatření. Telemonitoring má potenciál ke zlepšení péče o pacienty s diabetem při zachování nebo snížení faktické zátěže zdravotnického personálu a může umožnit komplexní zlepšení všech kardiovaskulárních rizikových faktorů u diabetiků.“

Aktuality

 

 

 

 

 

 

Partnerské weby

logo (1)          logo-only          stažený soubor           logo (2)         stažený soubor       stažený soubor (1)